HATKO

HATKO

版本:1.3

日期:2020-03-24

大小:16.9MB

类别:商务

HATKO HATKO HATKO

【HATKO】

【基本介绍】
Hatko Kau?uk A.?. bir Hatko ?irketler Grubu kurulu?udur. 1985 Y?l?nda kurulan Hatko, in?aat, sentetik ?im ve hayvanc?l?k sekt?rlerinde faaliyet g?stermektedir. ?u anda dünyan?n bütün k?talar?na ihracat yapm?? ve 77 ülkeye ihracat? devam etmektedir. Guiness Rekor'u aday? olan Hatko, dünyadaki 30 FIFA lisans?ründen biri olmakla birlikte The ESTO'nun ilk Türk üyesidir.

200'ün üzerinde personeli ile büyük bir aile olan Hatko ?irketler Grubu'nun ?stanbul, Ankara, ?skenderun,?zmir, Antakya ve Osmaniye'de ?ube ve üretim tesisleri bulunmaktad?r.

Yurtd??? ve Yurti?inde bir?ok kalite ve ba?ar? ?dülü kazanm?? olan Hatkonun 3 temel prensibi vard?r. Teknoloji, ?novasyon ve Kalite

"Siz sadece kullan?n, gerisi bize ait..."

【更新日志】
Galeri Güncellendi.
Yeni Bayiler Eklendi.
查看详情
精品推荐
猜你喜欢
软件排行榜
最新
最热
查看更多 >
热门标签
网友评论