PC《孤岛惊魂2》Vista 64 全屏解决方案

来源:网络时间:2011-09-06

发现Vista64下无法全屏,后来经研究,发现吧禁止桌面元素打钩就可以解决了

PC《孤岛惊魂2》Vista 64 全屏解决方案

发表评论

最新评论(共0条)