html标签的语义化如何进行搜索引擎优化

来源:www.j--d.com时间:2017-03-10

为了使我们的网站更好的被搜索引擎抓取收录,更自然的获得更高的流量,网站标签的语义化就显得尤为重要。所谓标签语义化,就是指标签的含义。为了更好的理解标签的语义化,先看下面这个例子:


<table>

     <tr>

        <td>娱乐项目</td>

        <td>项目支出</td>

    </tr>

    <tr>

        <td>聚餐</td>

        <td>200元</td>

    </tr>

</table>


上面这一段代码就是明显的没有使用语义化标签的例子,为了让它的结构更加清晰,正确的做法如下:


发表评论

最新评论(共0条)