PS巧调过爆照片成动画色调

来源:网络时间:2017-07-27

  给大家分享一个使用photoshop将天空曝光过度的照片设计调成动画色调效果!

PS巧调过爆照片成动画色调
PS巧调过爆照片成动画色调
PS巧调过爆照片成动画色调
PS巧调过爆照片成动画色调
PS巧调过爆照片成动画色调

意见反馈
发表评论

最新评论(共0条)