wps诗歌文字如何排成扇形

来源:网络时间:2016-08-12

  wps诗歌文字怎么排成扇形!下面2345软件大全小编给大家介绍下。

wps诗歌文字如何排成扇形

  WPS中的图形可用插入形状来设计。文字可插入竖向文本框,设置为无边框、无填充颜色。每列文字一个文本框。可设置一个后,复制多个。

发表评论

最新评论(共0条)